Skip to main content
Ann Grew Pfeiffer
Advokat, partner
E-mail: Direkte: Mobil:
AGP

Ann Grew Pfeiffer har mange års erfaring inden for immaterialret, særligt ophavsret med fokus på tv-stationers rettigheder.

 

Ann rådgiver bl.a. en lang række danske og udenlandske tv-stationer og medievirksomheder om tredjemands videreudnyttelse af audiovisuelt indhold i de nordiske lande.

 

Ann har gennem mange år indtaget en central rolle i varetagelsen af advokat- og sekretariatsfunktionen for UBO, hvorved hun blandt andet har opnået særlig ekspertise i forhandling og udarbejdelse af aftaler om forskellige former for videreudnyttelse af tv-stationers rettigheder i Norden.

 

Derudover har Ann indgående kendskab til tv-markederne i de nordiske lande, herunder betydningen af den digitale udvikling, og hun rådgiver tv-stationer i forbindelse med strategiske beslutninger fx hvad angår lancering af nye tv-kanaler og andet indhold på forskellige platforme.

 

Ann har endvidere indgående kendskab til de økonomiske aspekter i forbindelse med rettighedsoverdragelse- og erhvervelse, herunder spørgsmål om tarifstrukturer samt fordeling af vederlag mellem forskellige rettighedshavere.

 

Ann rådgiver desuden tv-stationer og streamingtjenester om rettighedserhvervelse- og anvendelse i relation til fastansatte, freelancere, producenter samt øvrige rettighedshavere.