Skip to main content
Kristina Blichfeldt Lautrup
Advokat, partner
E-mail: Direkte: Mobil:
KBL

Kristina Blichfeldt Lautrup har mange års erfaring inden for immaterialret, særligt ophavsret med fokus på tv-stationers rettighedserhvervelse og udnyttelse i en digital virkelighed under konstant forandring.

 

Kristina rådgiver bl.a. en lang række danske og udenlandske tv-stationer og medievirksomheder om tredjemands videreudnyttelse af audiovisuelt indhold i de nordiske lande samt om grænsefladen mellem ophavsret og konkurrenceret.

 

Kristina rådgiver endvidere tv-stationer og streamingtjenester om rettighedserhvervelse og anvendelse i relation til ansatte, freelancere producenter, sportsarrangører samt øvrige rettighedshavere.

 

Derudover bistår Kristina tv-stationer i relation til høringer om EU-regulering, lobbyarbejde samt lovændringer inden for ophavsretten i både Danmark og Norge. Kristina har gennem sin rådgivning opnået stort kendskab til det nordiske aftalelicenssystem og har blandt andet rådgivet det Vietnamesiske Kulturministerium om reguleringen af kollektive forvaltningsselskaber.

 

Kristina har tidligere undervist i familie- og arveret ved Københavns Universitet og rådgiver klienter om arveretlige forhold, herunder i forbindelse med generationsskifte, og bistår endvidere ved dødsboskifter.