Skip to main content
Terese Foged
Advokat, partner, møderet for landsret
E-mail: Direkte: Mobil:
TF advokat

Terese Foged har mere end 20 års erfaring inden for medie- og ophavsret samt immaterialret i øvrigt, særligt ophavsret i online-verdenen med de aspekter, som ny teknologi, markedssituation og forbrugeradfærd tilføjer.

 

Terese rådgiver bl.a. en lang række danske og udenlandske tv-stationer og medievirksomheder om forskellig brug af audiovisuelt materiale, både på erhvervelsessiden og når det drejer sig om overdragelse af ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder, samt om ophavsretlig beskyttelse, ejerskab mv.

 

Terese udarbejder, forhandler og rådgiver om rettighedsaftaler vedrørende overdragelse/erhvervelse, udnyttelse, licensering, distribution mv.  Hun rådgiver desuden om den strategiske planlægning af rettighedsudnyttelse og rettighedsklarering, herunder samarbejde med og vederlæggelse af øvrige rettighedshavere. Tereses rådgivning omfatter klareringsmodeller, herunder via aftalelicens, samt spørgsmål om fastlæggelse af vederlaget.

 

Terese bistår ved implementering af den seneste EU lovgivning på det immaterielle område, herunder revision og anvendelse af national lovgivning bl.a. i forhold til internationale tech-giganter. Hun rådgiver i forbindelse med internationalt opkøb og investering i rettigheder om erhvervelsens udnyttelsesmuligheder, afkast og vederlag samt fordelingen heraf mellem investor, rettighedsforvaltningsselskaber og rettighedshavergrupper.

 

Terese arbejder på alle plan med et væld af specielt ophavsretlige spørgsmål og tvister, og hun rådgiver f.eks. også om aftaler om udvikling af industrielt design til fysisk masseproduktion og royaltybetaling mv. under kontrakter om produktion, salg og markedsføring af eksemplarer af rettighedsbeskyttede værker og designs.

 

Hun er anbefalet i Chambers advokatguiden med følgende beskrivelse: “Terese Foged offers notable expertise in copyright law, demonstrating particular knowledge in matters involving the media sector. Interviewees highlight her technical expertise in the area of technology.” (Chambers Europe 2022 og Chambers Global 2022)

Artikler