Skip to main content
Peter Lambert
Advokat, partner, møderet for Højesteret
E-mail: Direkte: Mobil:
PL Advokat

Peter Lambert har særlige kompetencer inden for procedure, medie-, entertainment- og immaterialret, markedsføringsret, selskabsret, almindelig obligationsret og erstatningsret.

 

Peter har betydelig erfaring i at føre retssager og voldgiftssager og har ført et tocifret antal sager for Højesteret. Han har desuden erfaring med at føre sager for EU-domstolen og udpeges jævnligt som voldgiftsdommer.

 

Peter er førende advokat i Danmark inden for medieret, hvor han som fast advokat for DR siden 1993 har ført et stort antal principielle retssager om mediernes ytringsfrihed.

 

Peter har desuden gennem mange år ydet rådgivning til virksomheder inden for alle områder, herunder virksomhedsoverdragelse, andre former for aftaleindgåelse, bestyrelsesarbejde, rettigheder, markedsførings- og konkurrenceretlige spørgsmål, tvister og ansættelsesret.

Artikler