Skip to main content
Steen Lassen
Advokat, partner, møderet for Højesteret
E-mail: Direkte: Mobil:
SL horisontal

Steen Lassen er en erfaren, international erhvervsadvokat og voldgiftsdommer, både som retsformand og partsudpeget dommer.

 

Økonomiministeren har udnævnt Steen Lassen som medlem af en 3-personers finansekspertgruppe, der undersøgte, om Finanstilsynet havde overholdt lovgivningen og gennemgik i den forbindelse de ti største finansielle institutioner i Danmark.

 

Kulturministeren har udnævnt Steen Lassen som medlem af det lovforberedende udvalg om bevissikring ved immaterialretskrænkelser.

 

Steen Lassen var bisidder for den danske statsminister vedrørende Skattefradragskommissionens undersøgelse, bisidder for Folketingets formand vedrørende Farumkommissionens undersøgelse, bisidder for departementschefen i statsministeriet vedrørende Statsløsekommissionens undersøgelse og bisidder i Tibetkommissionen for den tidligere departementschef i Udenrigsministeriet.